fejlec1fejlec2

 

Kezdőlap     Iskolánk      Naptár     Képtár     Hasznos

 

 

isklogo

 

okoiskola

 

Németh László

Általános Iskola

 

8000

Székesfehérvár

Salétrom u. 4-6.

 

Telefon:

22 315-071

 

E-mail

nlai@nemet.axelero.net

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

 

2013/2014. tanév

 

vakacio.jpg

 

 

A 2014/2015. tanév

első osztályainak névsora

 

1. a osztály

 

1. b osztály

 

1. c osztály

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a nyári táborokról

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a

hit- és erkölcstanoktatásról

a 2014/2015. tanévben

 

 

 

BEÍRATÁS

 

Értesítjük az érintett szülőket,

hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28., 29., 30.

(hétfő, kedd, szerda)

8.00 órától 18.00 óráig.

 

***

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,

ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes

vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor

a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését

tanúsító igazolást

valamint

nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

kell bemutatni.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,

elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

***

Iskolánk felvételi körzete:

 

Budai út 38-60-ig

Csanádi Imre tér

Gáz utca 1-17-ig (páratlan oldal)

József Attila utca 1-42-ig

Pilinszky János tér

Radnóti Miklós tér

Rákóczi utca 27-33-ig (páratlan oldal)

Salétrom utca

 

 

SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA

 

2014. február 21.

18.30 órától 01.00 óráig

 

bal

 

Szeretettel hívunk és várunk

minden kedves szülőt és vendéget!

 

Program:

Műsor, vacsora, zene, tánc, tombola.

______________________________________

 

 

Figyelem!

 

Felhívjuk a kedves érdeklődő szülők figyelmét, hogy

”Iskolába hívogató”

programsorozatunk következő két foglalkozásának időpontja megváltozott.

 

Nyílt órák a 4. osztályokban

(csak szülőknek):

2014. február 13. csütörtök 7.50-től.

 

***

Nyílt órák a 4. osztályos tanítókkal

(leendő elsős gyerekekkel):

2014. március 6. csütörtök 8.45-től.

 

Részletes programról honlapunkon

és a szokásos módon kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak.

 

 

 

hivogato.jpg

 

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

2013-2014

 

 

 

KÖZLEMÉNY

 

A 2013. november 22-i bombariadó miatt elmaradt tanítási napot

december 21-én (szombaton) tartjuk meg.

Az erre a napra tervezett dolgozatokat és nyílt órákat pótoljuk.

 

Itt a

suliujsag.jpg

első száma!

 

 

„ÉRTSÜNK SZÓT!”

szövegértési verseny

FELHÍVÁS

 

 

 

„Szabadság, szerelem”

vers- és prózamondó verseny

FELHÍVÁS

 

 

TÁJÉKOZTATÁS TETVESSÉGI VIZSGÁLATOKRÓL

 

Tisztelt Szülők!

 

Az iskolavédőnő a 18/1998/VI.3/NM Járványügyi rendelet előírása szerint évente háromszor (szeptember, január, április) tetvességi szűrővizsgálatot végez. Tetvesség észlelésekor a szűrővizsgálatot az érintett osztályban kéthetente ismétli mindaddig, amíg három egymást követő vizsgálat eredménye alapján tetű- és serkementesség állapítható meg.

Fentiekről írásban jelentést küld a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet Járványügyi Osztálya felé.

Ismételten, nagymértékben fejtetves tanulók jelentése szükség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat felé is megtörténik.

Ezen intézkedések közegészségügyi okokból, a gyermekek védelmében történnek.

Fertőzött tanuló esetében a szülők feltétlenül jelezzenek az iskolavédőnő felé. A védőnő tetvesség észlelésekor szintén értesíti a szülőt, és felvilágosítást ad.

A fejtetvesség megelőzéséről, a kezelés módjáról mellékeljük a tájékoztatást.

 

Köszönjük szíves együttműködésüket.

 

Az iskola vezetősége és egészségügyi szolgálata

 

 

ÉTKEZÉSI DÍJAK

 

Az étkeztetés zavartalan lebonyolítása és a tartozások elkerülése érdekében

2013 őszétől valamennyi intézményi telephely (iskola)

egységes étkezési nyilvántartó programmal kezeli a megrendeléseket.

Az étkezési díjak beszedése előre fog megtörténni az intézményeknél.

 

A szeptemberi valamint a januári étkezési díjak a hó elején,

a további hónapok díjai az azt megelőző hónap végén fizetendők.

 

Térítési díjak:

 

NAPKÖZI

teljes ár: 500 Ft/nap

kedvezményes (50%): 254 Ft/nap

 

MENZA

teljes ár: 324 Ft/nap

kedvezményes (50%): 162 Ft/nap

 

A kedvezményre jogosító igazolásokat 2013. szeptember 10-ig kell leadni.

 

 

 

A tankönyvosztás rendje

 

1. évfolyam:

a gólyatáborban kapják meg a könyveket.

 

2., 3., 4. évfolyam:

a tanévnyitó után vehetik át az osztálytanítóktól.

 

Felső tagozat:

2013. augusztus 29-én (csütörtökön) 15 órától 18 óráig

vehetik át a B épületben.

 

***

Fontos!

A könyvek átvételekor

- át kell adni a befizetést igazoló csekk másolatát;

- ingyenesség esetén be kell mutatni

a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát.

 

 

 

1. osztályosok gólyatábora:

augusztus 27 -28 -29.

8 órától 12 óráig.

 

 

 

 

 

A javítóvizsgák

2013. augusztus 26-án lesznek.

(Pontos óráról az érintettek postai úton kaptak értesítést.)

 

 

 

 

 

Tanévnyitó ünnepélyünk

2013. augusztus 30-án 18 órakor lesz.

 

 

 

 

 

A tankönyvárusításról a későbbiekben tudunk csak felvilágosítást adni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHÍVUM:

 

2007/2008. tanév

 

2008/2009. tanév

 

2009/2010. tanév

 

2010/2011. tanév

 

2011/2012. tanév

 

2012/2013. tanév

 

 

 

 

Bemutatkozás

______________________________

 

Iskolatörténet

______________________________

 

Közérdekű adatok

______________________________

 

Csengetési rend

______________________________

 

Fogadóórák

______________________________

 

Térkép

______________________________

 

Alapítvány

______________________________

 

Névadónk

______________________________

 

Sakk

______________________________

 

Étlap

______________________________