Kezdőlap     Iskolánk      Naptár     Képtár     Hasznos

 

 

 

 

Németh László

Általános Iskola

 

8000

Székesfehérvár

Salétrom u. 4-6.

 

Telefon:

22 315-071

 

E-mail

nlai@nemet.axelero.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMUTATKOZUNK

 

Iskolánk a városközpontban, közlekedés szempontjából kedvező helyen fekszik. CLASP rendszerű, világos, tágas épület, amely két részből áll.

 

Jelenleg 661 tanuló jár 27 osztályba, emellett 12 napközis csoport és felső tagozatban két tanulócsoport működik.

 

Fő feladatunk minden gyermekben megtalálni azt a tehetséget, ami által személyisége leginkább kibontakozhat. Pedagógusaink építenek azokra az értékekre, melyeket a szülői ház alakított ki. A szülők és pedagógusok társak a nevelésben, ezért fontos, hogy egyetértésben, közösen fejlesszük a gyerekeket. Az oktatás során arra törekszünk, hogy tanulóink érjék el képességük optimumát. A tehetséggondozás mellett feladatunknak tekintjük a lassan haladó, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatását, segítését. Munkánkat logopédus, szomatopedagógus és fejlesztő tanító segíti. Az országban iskolánk az elsők között volt, mely csatlakozott az integrált oktatáshoz: a látás-, hallás- és mozgássérült gyerekek az ép tanulókkal egy osztályba járnak. Minden tanuló megtalálhatja tehát az egyéni képességeihez, igényeihez leginkább igazodó tempót, módszert, egyéb segítséget.

 

Az alapfokú nevelés egyik leghangsúlyosabb időszaka az iskolakezdés, beszoktatás ideje. Már augusztus végén várjuk elsőseinket Gólyatáborunkba, ahol vidám foglalkozások keretében ismerkedhetnek egymással, a tanító nénikkel és az iskolával picinyeink. Választott programjaink a beszoktatási időt megfelelően biztosítva a játékra, a játékosságra téve a hangsúlyt építik fel követelményrendszerüket.

Hat hetes előkészítő szakasz után térünk rá a személyre szóló fejlesztésre, az alapozásra. Elsőseink hagyományos hangoztató - elemző - összetevő módszerrel tanulnak olvasni. Kiemelten fontos szerepet kap anyanyelvi oktatásunkban a tiszta, szép beszéd iránti igény, a helyesírás és szövegértés kialakítása, gyakoroltatása. Matematika tankönyvünk olyan tankönyvcsalád része, amely elsőtől nyolcadik osztályig egységes koncepció alapján építi fel a tananyagot. Figyelembe veszi az eltérő adottságokkal rendelkező gyerekek tudásszintjét, képességeit.

 

Alsó tagozatban legfontosabb az olvasás, írás, számolás biztonságos elsajátíttatása, ezért az idegen nyelv oktatását 3. osztálytól kezdjük. Angol és német nyelvet tanítunk, lehetőség szerint csoportbontásban.

Gondot fordítunk arra is, hogy tanulóink helyesen alkalmazzák a különféle tanulási technikákat, megfelelően osszák be idejüket. Nálunk a pénteki felkészülés ismétlő, rendszerező jellegű, ilyenkor nincs írásbeli lecke.

 

Iskolánkban tudatosan neveljük gyerekeinket az egészséges életmódra. Projektoktatás keretében ismerkednek a helyes szokásokkal, napi étkezésekkor a korszerű, egészséges táplálkozással.

A kisiskolások hatalmas mozgásigényének kielégítésére változatos, gazdag sportolási lehetőséget biztosítunk már elsőtől kezdve. Atlétika, futball, játékos sorverseny és kosárlabdaedzések szerepelnek kínálatunkban. Testnevelés óra keretében 2. és 6. osztályban úszni tanulnak meg tanulóink.

Délutánonként a művészeti oktatás, rajz, kézműves foglalkozás, drámajáték, furulya, énekkar szakköre várja az érdeklődőket. Harmadik osztálytól ismerkedhetnek a számítógépekkel is.

 

Az alsó tagozat négy éves munkája alapján tehetséggondozó osztályt indítunk az 5. évfolyamon. Ebben az osztályban emelt óraszámban és csoportbontásban tanulják a gyerekek a matematikát és az idegen nyelvet, elmélyedhetnek a számítógép világában. Ezekből az osztályokból kerülnek ki azok a tanulók, akik városi, megyei tanulmányi versenyeken az I-III. helyeken is végeznek, s az országos tanulmányi versenyeken is megmérettetik magukat, ahol az első helyeken is szerepelnek. A legkiemelkedőbb teljesítményt a sakkban érik el tanulóink, akik az ország élmezőnyében szerepelnek, ill. külföldi versenyeken is jó helyezéseket érnek el.

 

A nyelvtanulást még intenzívebbé teszi, hogy tanulóink számára külföldi utazásokat szervezünk: a németül tanulók számára Ausztriába, az angolul tanulóknak pedig Angliába. Azoknak a tanulóknak viszont, akik tanulási nehézségekkel küszködnek, lehetőségük van matematika, magyar, idegen nyelv, kémia és fizika tantárgyakból fejlesztő foglalkozásokon részt venniük, ezen kívül logopédus és fejlesztő pedagógus segíti őket az előrehaladásban.

 

Intézményünknek kialakult arculata, hagyományai vannak. Büszkék vagyunk gyermekközpontú, színes tanórai és szabadidős programjainkra, ünnepeinkre. Olyan iskola vagyunk, ahová szívesen járnak a gyerekek. Minden hónapban vár kicsiket és nagyokat az életkoruknak megfelelő, élménydús kirándulás, színház- vagy múzeumlátogatás, természetjárás, nyári művészeti és vándortáborok, erdei iskola. Emellett különböző ünnepi műsorok színesítik a gyerekek mindennapjait: az adventi gyertyagyújtás, Mikulásbál, karácsonyi műsor és vásár, farsangi bál, a kirepítő bankett és szerenád egyaránt életre szóló élményt nyújt mind az alsó, mind a felső tagozatos tanulók számára.

 

Programjaink megvalósításában iskolánk alapítványa segít. Intézményünk a kiemelkedő teljesítményt elismerve és díjazva a 8. osztályt végzett tanulóink számára minden évben nevelőtestületi kitüntetést adományoz. Ennek vonzata egy díszes oklevél és tárgyjutalom. A Diákönkormányzat elismerő oklevelét pedig az a végzős tanuló kapja, aki éveken keresztül kiemelkedett közösségi munkájával.

 

A hatékony nevelés érdekében igyekszünk szeretetteljes, oldott, őszinte kapcsolatot kialakítani a gyerekekkel és szüleikkel egyaránt. Évente hagyományosan kellemes légkörben találkozunk a szülőkkel a szülők-nevelők bálján és a családi sakkversenyen is.

 

 

S hogy törekvésünk nem hiábavaló, ezt a hitünket erősíti egy szülői vélemény:

 

„Öt illetve három évvel ezelőtt jó pedagógusokat kerestünk egy jó iskolában. Itt megtaláltuk. A mi gyerekeink tanítói képesek felkelteni az érdeklődést az iránt, amit tanítanak. Szívből tanítanak, és jó szakemberek. Ez ritka kincs. Egy neves pszichológus azt írta egyik könyvében, hogy akit szeretünk, attól szeretünk tanulni, és azt tanuljuk meg, amit igazán szeretünk. Mivel gyermekeink rajongva szeretik tanáraikat, itt, ebben az iskolában ez a dolog működik."

 

 

 

 

 

Bemutatkozás

______________________________

 

Iskolatörténet

______________________________

 

Közérdekű adatok

______________________________

 

Csengetési rend

______________________________

 

Fogadóórák

______________________________

 

Térkép

______________________________

 

Alapítvány

______________________________

 

Névadónk

______________________________

 

Sakk

______________________________

 

Étlap

______________________________